Slovník pojmů

A-váhový filtr

Používá se k přepočítávání skutečně naměřených hodnot hladin
zvuku (jednotka dB) na jiné hodnoty hladin zvuku (jednotka: dB(A))
z důvodu zkreslené citlivosti lidského sluchu při různých kmitočtech.
A-váhový filtr je obvykle obsažen už v měřícím přístroji event.
lze váhovou korekci dopočítat podle standardizovaných hodnot.

Nacházíte se: O společnosti Slovník pojmů