Děláme svět tišším

Jsme Vaším specialistou v oblasti zvukových izolací pro průmyslové a technické aplikace.

Snižování hluku lodí

Osvědčené zvukově izolační materiály máme také pro lodě, od plachetnic až po motorové čluny.

Snižování hluku kolejových vozidel

Naše materiály se používají také při výrobě kolejových vozidel, jako jsou lokomotivy

Snižujeme hluk kolových nakladačů

Pro vývoj účinných opatření na trvalé snížení hluku stavebních a zemědělských strojů

Snižujeme hluk autobusů

Pohodlně cestovat a pracovat v klidném prostředí – to vše vám umožníme poskytnutím

Snižování hluku kávovarů

Existuje velké množství spotřebičů (vysavače, pračky, kávovary a mnoho dalších)

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů
Jako provozovatel těchto webových stránek bereme ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. Vaše osobní údaje považujeme za důvěrné a uchováváme je v souladu s účinnou právní úpravou týkající se ochrany osobních údajů a tímto prohlášením.

Používání našich webových stránek je obvykle možné bez poskytování Vašich osobních údajů. Pokud jsou některé osobní údaje (například jméno, adresa či e-mailová adresa) shromažďovány prostřednictvím našich webových stránek, děje se tak dobrovolně potud, pokud to je jen možné. Tyto údaje nebudou poskytnuty třetí straně bez Vašeho výslovného souhlasu.

Rádi bychom upozornili, že přenos dat prostřednictvím internetu (například při komunikaci prostřednictvím e-mailu) může vykazovat bezpečnostní mezery. Absolutní ochrana těchto dat před přístupen třetí strany není tedy možná.

Cookies
Pro některé funkce používají tyto webové stránky takzvané Cookies. Soubory Cookies nemohou nijak poškodit Váš počítač či obsahovat jakékoliv viry. Cookies slouží k tomu aby byly naše webové stránky více uživatelsky přátelské, bezpečnější a efektivnější. Cookies jsou malé textové soubory uchovávané Vaším počítačem a ukládané prostřednictvím vašeho internetového prohlížeče.

Většina Cookies, které používáme se nazývají „Session-Cookies“. Tyto jsou automaticky vymazány jakmile opustíte naše webové stránky. Ostatní Cookies zůstávaní ve Vašem zařízení dokud nejsou Vámi vymazány. Tyto ostatní Cookies nám dovolují rozpoznat Váš prohlížeč při Vaší další návštěvě.

V souvislosti se shora uvedeným můžete nastavit svůj prohlížeč tak, že Vás informuje o nastavení ukládání Cookies nebo umožní ukládání Cookies pouze v konkrétních případech. Ukládání Cookies může být tímto nastavením rovněž zčásti či zcela vyloučeno, popřípadě může být aktivováno automatické mazání Cookies jakmile je prohlížeč zavřený. Některé funkce našich webových stránek mohou být, v důsledku deaktivování Cookies ve Vašem prohlížeči, omezeny.

Server Log soubory
Jako provozovatel těchto stránek automaticky shromažďujeme a ukládáme informace v takzvaných Server Log souborech, které k nám automaticky přenáší Váš internetový prohlížeč. Jedná se o následující údaje:

-    typ a verze Vašeho internetového prohlížeče,

-    typ Vašeho operačního systému,

-    odkazující URL (webová stránka, která odkazuje na naše stránky),

-    jméno hostitele (Hostname) přistupujícího počítače,

-    čas požadavku serveru.

Uvedená data nemohou být nijak spojena s konkrétní osobou. Z těchto dat není, spolu s ostatními zdroji, vytvářena žádná kompilace. Vyhrazujeme si však právo v budoucnu tato data revidovat, pokud budeme mít konkrétní indikaci jejich protiprávního použití.

Kontaktní formulář
Pokud nám prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách zašlete Váš požadavek, informace v požadavku obsažené, včetně Vašich kontaktních, údajů budou uloženy pro účely následného vyřízení požadavku a případné doplňující dotazy. Tato data nebudou dále předávána bez předchozího výslovného souhlasu.

Google Analytics
Tyto webové stránky využívají některé funkce Google Analytics, webové analytické služby poskytované společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Služba Google Analytics využívá takzvané „Cookies“, tedy malé textové soubory ukládané Vaším počítačem, které napomáhají analyzovat jak uživatelé postupují skrze webové stránky (viz shora). Informace o Vašem použití našich webových stránek, vytvořené prostřednictvím souborů Cookies jsou automaticky přenášeny na server společnosti Google v USA a tam také ukládány.

Pro více informací o tom, jak Google Analytics nakládají s daty uživatelů si prosím přečtěte prohlášení
o ochraně osobních údajů společnosti Google dostupné pod následujícím odkazem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs

Plug-in prohlížeče
Ukládání souborů Cookies můžete předejít nastavením svého prohlížeče. Nicméně bychom Vás rádi upozornili na to, že v takovém případě nebude možné plně využít celého rozsahu funkcí našich webových stránek. Nadto je možné předejít shromažďování a zpracování dat, vytvářených v souvislosti s užíváním našich webových stránek soubory Cookies (včetně Vaší IP adresy), společností Google stažením a instalací plug-inu pro Váš prohlížeč dostupného pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Vyloučení shromažďování dat
Zakázat shromažďování Vašich dat službou Google Analytics lze kliknutím na níže uvedený odkaz. Tímto nastavíte vyloučení souborů Cookies a tím zabráníte shromažďování Vašich dat během budoucích návštěv našich webových stránek. Odkaz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Zpracování objednávek
Naše společnost je ve smluvním vztahu se společností Google, který se týká zpracování dat objednávek. Tato smlouva se řídí přísnými pravidly ochrany osobních údajů, vytvářenými Německými úřady pro ochranu osobních údajů, při využívání služeb Google Analytics.

IP anonymizace
Na těchto webových stránkách používáme funkci “Aktivace anonymizace IP adresy”. Anonymizace IP adresy znamená, že ještě před samotným přenesením tohoto údaje společnost Google Vaši IP adresu zkrátí v rámci členských států Evropské unie a dalších členů Evropského hospodářského prostoru. Pouze ve zcela výjimečných případech bude na server společnosti Google v USA přenesena IP adresa v plné délce a zkrácena až poté. Společnost Google, jménem provozovatele těchto webových stránek, na základě těchto informací vyhodnotí Vaše používání webových stránek, vytvoří zprávu o aktivitě na webových stránkách a poskytne další služby vztahující se k používání internetu provozovateli těchto webových stránek. IP adresa poskytnuta Vaším prohlížečem v rozsahu užívaném službou Google Analytics nebude sloučena či propojena s jakýmikoliv dalšími daty, které shromažďuje společnost Google.

Demografické a zájmové služby Google Analytics
Tyto webové stránky využívají služeb Google Analytics, které zpracovávají demografické informace a informace o zájmech uživatelů. To umožňuje vytváření zpráv, které obsahují informace o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků stránek. Tato data pocházejí z inzerce společnosti Google, která je založena na informacích o zájmech návštěvníků, stejně jako na datech o uživatelích pocházejících od třetích stran. Tato data není možné přiřadit ke konkrétní osobě. Tyto funkce můžete vyloučit prostřednictvím nastavení reklam ve Vašem účtu u společnosti Google anebo zakázat shromažďování Vašich dat ze strany Google Analytics tak jak je popsáno shora, v části “Vyloučení shromažďování dat”.

Google Web Fonts
Z důvodu jednotného typografického zobrazení používají tyto webové stránky takzvané Web Fonts společnosti Google. Při otevření stránky načte Váš prohlížeč požadované webové fonty do mezipaměti prohlížeče za účelem správného zobrazení textů. Pokud Váš prohlížeč nepodporuje Web Fonts, Váš počítač použije standardní font.

Další informace o webových fontech společnosti Google jsou dostupné pod následujícími odkazem: https://developers.google.com/fonts/faq a  v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/

SSL Šifrování
Z bezpečnostních důvodů a pro zabezpečené přenosy jakéhokoliv důvěrného obsahu, jako například Vašich požadavků zaslaných provozovateli stránek, používají tyto webové stránky SSL šifrování. Šifrované připojení poznáte podle změny řádku adresy prohlížeče z “http://” na “https://” a symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je SSL šifrování aktivováno, data přenášená od Vás k nám nemohou být čtena třetími stranami.

Právo na informace, zrušení a blokování
Právo na informace o ukládaných osobních údajích, jejich původu, příjemci a důvodech zpracování můžete uplatnit bezplatně a kdykoliv. Rovněž máte právo požadovat opravu, zablokování či vymazání těchto údajů. Pro podrobnější informace o osobních údajích nás můžete kdykoliv kontaktovat na adrese zveřejněné v sekci věnované informacím o společnosti.

Nacházíte se: Ochrana dat