Pokyny pro práci se samolepicími materiály

Předpoklady pro spolehlivé slepení
U všech samolepicích materiálů je důležité, aby nanášecí plochy byly čisté, suché, bez mastnot, olejů, prachu, rozpouštědel a separačních prostředků.

Čištění plochy pro lepení
Nosnou plochu je nutné vyčistit bavlněným hadrem a speciálním benzínem bez mastnot a olejů; doporučujeme značku Exxsol dsp 60/95s.Nosný materiál musí být po provedeném čistění suchý a odvětraný (min. 30 min).Při čištění plastových nebo lakovaných povrchů je třeba snášenlivost čisticích prostředků při čištění vyzkoušet.

Lepení
Po sejmutí krycího materiálu je nutné samolepící produkt přilepit tak, aby nedošlo k překrytí a vzniku napětí a následně ho trvale upevnit na nosič celoplošně a rovnoměrným tlakem - pokud možno pomocí válečku. Zabraňte vzniku vzduchových bublin, míst se slabším přilnutím a nečistotám z lepidla (např. noste bavlněné rukavice).

Optimální teplota pro zpracovávání je mezi +18°C a +30°C. Spoj vzniklý slepením by měl být zatěžován nejdříve po 2 hodinách. Termické zatížení od +10°C a přes 30°C nejdříve po 24 hodinách.

Lepení na lakované kovové plochy
Dodržujte doporučenou dobu na zaschnutí laku a tuto čekací dobu respektujte i v případě, kdy jde pouze o přelakování a dodatečné vrstvy laku.

Lepení na neupravené kovové plochy, např. pozinkovaný ocelový plech
Jakákoli mastnota musí být odstraněna, viz bod "Čištění plochy pro lepení".

Lepení na plastové povrchy
Při lepení na plastové povrchy je potřeba zjistit, zda plast neobsahuje např. změkčovadla či separační prostředky, které se v samolepicí vrstvě mohou pohybovat a poničit ji.

Mechanické připevnění
Doporučuje se dodatečné mechanické upevnění u veškerých položek, u kterých se vyskytuje vysoká vlastní hmotnost, problematická vlastnost podkladu, protažení nebo jiné mimořádné zatížení a zvláštní bezpečnostní požadavky.

Skladovatelnost
Doba skladování je: (za předpokladu, že materiál je skladován v suché a uzavřené místnosti při teplotě 15°C až 30°C, nevystavovaný přímému slunečnímu záření)
►samolepicí materiály (SK): max.6 měsíců
►Cello® SBF: max. 3 měsíce

Skladování
Desky ze všech našich materiálů z polyesterových netkaných textilií > 20 mm (Cello® F500, F700, F800) musí být skladovány ve vertikální poloze.

Uvolňování desek se samolepicím povrchem
Deskové zboží se samolepem se musí před nařezáním na díly uvolnit. K tomu je třeba nadzvednout krycí fólii samolepu po celé desce a opět položit. To zabrání, aby se řezané díly před nalepením smrštily.

Platnost požárních testů pro samolepicí produkty
Pro samolepicí materiály je nutné při instalaci odstranit krycí fólii samolepu a ujistit se, že celá spodní část je jen lepivá plocha. Pokud to tak není, potom požární testy uvedené na datovém listu nejsou platné.

>> Ke stažení Pokyny pro práci se samolepicími materiály

 

Nacházíte se: Ke stažení Pokyny pro zpracování