Snižování hluku <br>v kancelářích <br>a učebnách

Snižování hluku <br>ve zkušebnách <br>a hudebních studiích

Snižování hluku <br>v otevřených kancelářských prostorách

Prostorová akustika

Optimalizace prostorové akustiky pomocí zvukově izolačních přepážek a akustických panelů

Použitím vhodných Cello zvukově absorpčních materiálů lze snadno vytvořit vnitřní prostor,
který je příjemnější k životu, práci a hraní.

Obložením stropů a/nebo stěn našimi materiály se výrazně sníží dozvuk v uzavřeném prostoru, zlepší se srozumitelnost mluveného slova a tím se vytvoří příjemnější atmosféra pro bydlení a práci.

Prostorovou akustiku lze optimalizovat použitím atraktivně navržených akustických panelů
nebo závěsných absorbérů. V prostorách, které jsou již v provozu, lze panely jednoduše instalovat dodatečně a tím dosáhnout znatelného zlepšení akustiky v kancelářích, nahrávacích studiích, mateřských školách, restauracích, zasedacích místnostech nebo dokonce ve výrobních zařízeních.

 

Find and follow us on Instagram: soniflex_en

Veletrhy dozvuků

Ke stažení iOS

Ke stažení Android

Příklady použití

Příklady výrobků

Nacházíte se: Oblast použití Prostorová akustika