Děláme svět tišším

Jsme Vaším specialistou v oblasti zvukových izolací pro průmyslové a technické aplikace.

APLIKACE SONIFLEX

Měření prostorové akustiky
Změřte dobu dozvuku v několika krocích

Cellofoam YouTube kanál

Od nynějška vám budeme pravidelně zprostředkovávat pohled do zákulisí společnosti
Cellofoam International GmbH & Co. KG.

Snižování hluku lodí

Osvědčené zvukově izolační materiály máme také pro lodě, od plachetnic až po motorové čluny.

Ochrana osobních údajů

Pokud chcete změnit nastavení týkající se souborů cookie a sledování, můžete tak učinit zde:

 

Ochrana osobních údajů
Jako provozovatel těchto webových stránek bereme ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. Vaše osobní údaje považujeme za důvěrné a uchováváme je v souladu s účinnou právní úpravou týkající se ochrany osobních údajů a tímto prohlášením.
Používáte-li tuto webovou stránku, jsou shromažďovány některé osobní údaje. Za osobní údaje jsou považovány takové informace, která mohou být použity k vaší osobní identifikaci.  Zde uvedené prohlášení o zpracování osobních údajů uvádí, jaké osobní údaje jsou shromaďovány a k čemu jsou využívány. Rovněž je zde uvedeno za jakým účelem a jak jsou údaje zpracovávány.
Rádi bychom upozornili, že přenos dat prostřednictvím internetu (například při komunikaci prostřednictvím e-mailu) může vykazovat bezpečnostní mezery. Absolutní ochrana těchto dat před přístupen třetí strany není tedy možná.

Informace o správci osobních údajů
Zpracovatelem osobních údajů z této webové stránky je:

Cellofoam International GmbH & Co. KG
Freiburger Strasse 44
88400 Biberach
Německo
Tel: +49 7351 573-0
E-mail: datenschutz@cellofoam.de

Vaše Práva:

Právo podat stížnost příslušnému dozorovému orgánu
Pro případ porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů, má dotčená osoba právo podat stížnost příslušnému dozorovému orgánu. Příslušným dozorovým orgánem pro oblast ochrany osobních údajů je Státní úřad pro ochranu osobních údajů v Bádensku-Württembersku nebo Úřad pro ochranu osobních údajů ČR.

Právo na informace a přenos údajů
V souladu s článkem 15 GDPR jste oprávněni žádat informace o osobních údajích které zpracováváme a uchováváme. V případě, že požádáte o přímý přenos Vašich osobních údajů jinému správci osobních údajů, bude tento přenos proveden pouze, bude-li to technicky a technologicky možné. Dle článku 16 GDPR jste dále oprávněni požadovat opravu nesprávných či neúplných osobních údajů o Vaší osobě.

Právo na vymazání
V souladu s článkem 17 GDPR budou, na základě Vaší žádosti, námi zpracovávané a uchovávané osobní údaje o Vaší osobě vymazány, není-li jejich zpracování a uchovávání, v souladu s článkem 17 odst. 3 GDPR, nutné pro zjištění, výkon nebo obranu právních nároků nebo pro splnění zákonné povinnosti, zejména pak se povinností k archivaci na základě obchodních a daňových právních předpisů. 

Právo na zpětvzetí souhlasu se zasíláním reklamních a dalších obchodních sdělení
V souladu s čl. 7 odst. 3 GDPR můžete odvolat Vámi udělený souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvolání souhlasu je možné učinit zasláním prosté e-mailové zprávy. Zpracování dat založené na tomto souhlasu nebude po jeho odvolání z Vaší strany pokračovat. Zákonnost zpracování osobních údajů provedená na základě Vašeho souhlasu do okamžiku jeho odvolání zůstává tímto odvoláním nedotčena

Shromažďování, používání a ukládání osobních údajů
Vaše osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány pouze na základě Vašeho výslovného souhlasu s jejich zpracováním pro určitý účel nebo z důvodu plnění smlouvy, plněním smlouvu je myšleno rovněž sjednávání smluvního vztahu mezi Vámi a společností Cellofoam, určování obsahu takového smluvního vztahu a další akce prováděné před uzavřením smlouvy na základě vaší žádosti.

Vaše osobní údaje budou po určitou dobu uchovány v rámci našeho systému i po ukončení zakázky nebo zpracování vaší žádosti.  Uchování je nutné pro budoucí zpracování vašich případných požadavků týkajících se Vámi zakoupeného zboží a to po celou dobu jeho životnosti i po uplynutí záruční doby. Mimo uvedené jsou vaše údaje požadovány pro poskytování odborné technické podpory po celou dobu životnosti našich výrobků. Vaše údaje budou tedy vymazány až po uplynutí doby uchovávání stanovené právním předpisem.

Shromažďování osobních údajů prostřednictvím webové stránky
SSL resp. TLS šifrování
Z bezpečnostních důvodů a pro zabezpečené přenosy jakéhokoliv důvěrného obsahu, jako například Vašich požadavků zaslaných provozovateli stránek, používají tyto webové stránky SSL šifrování. Šifrované připojení poznáte podle změny řádku adresy prohlížeče z “http://” na “https://” a symbolu zámku v řádku prohlížeče. Pokud je SSL šifrování aktivováno, data přenášená od Vás k nám nemohou být čtena třetími stranami.

Cookies
Pro některé funkce používají tyto webové stránky takzvané Cookies. Soubory Cookies nemohou nijak poškodit Váš počítač či obsahovat jakékoliv viry. Cookies slouží k tomu aby byly naše webové stránky více uživatelsky přátelské, bezpečnější a efektivnější. Cookies jsou malé textové soubory uchovávané Vaším počítačem a ukládané prostřednictvím vašeho internetového prohlížeče.
Většina Cookies, které používáme se nazývají „Session-Cookies“. Tyto jsou automaticky vymazány jakmile opustíte naše webové stránky. Ostatní Cookies zůstávaní ve Vašem zařízení dokud nejsou Vámi vymazány. Tyto ostatní Cookies nám dovolují rozpoznat Váš prohlížeč při Vaší další návštěvě.
V souvislosti se shora uvedeným můžete nastavit svůj prohlížeč tak, že Vás informuje o nastavení ukládání Cookies nebo umožní ukládání Cookies pouze v konkrétních případech. Ukládání Cookies může být tímto nastavením rovněž zčásti či zcela vyloučeno, popřípadě může být aktivováno automatické mazání Cookies jakmile je prohlížeč zavřený. Některé funkce našich webových stránek mohou být, v důsledku deaktivování Cookies ve Vašem prohlížeči, omezeny.
Cookies nezbytné pro výkon procesu  elektronické komunikace nebo pro Vámi požadované specifické funkce (jako např.: funkce nákupního košíku) jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. (f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů “GDPR”. Správce - provozovatel těchto webových stránek má oprávněný zájem na využívání cookies pro zajištění optimalizovaného a bezchybného poskytování služeb. Jsou-li ukládány další cookies soubory (např.: cookies pro analýzu vašeho chování při návštěvě webových stránek, pojednává o nich toto prohlášení samostatně.

Server Log soubory
Jako provozovatel těchto stránek automaticky shromažďujeme a ukládáme informace v takzvaných Server Log souborech, které k nám automaticky přenáší Váš internetový prohlížeč. Jedná se o následující údaje:
•    typ a verze Vašeho internetového prohlížeče,
•    typ Vašeho operačního systému,
•    odkazující URL (webová stránka, která odkazuje na naše stránky),
•    jméno hostitele (Hostname) přistupujícího počítače,
•    čas požadavku serveru.
•    IP Adresa
Zpracování shora uvedených osobních údajů je založeno na ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. (b) GDPR, které dovoluje zpracovávat osobní údaje v rámci plnění smluvních povinností či v rámci určitých jednání, která jsou vyžadována před samotným uzavřením smlouvy.

Kontaktní formulář
Pokud nám prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách zašlete Váš požadavek, informace v požadavku obsažené, včetně Vašich kontaktních, údajů budou uloženy pro účely následného vyřízení požadavku a případné doplňující dotazy. Tato data nebudou dále předávána bez předchozího výslovného souhlasu.
Zpracování Vašich osobních údajů získaných prostřednictvím kontaktního formuláře je založeno výlučně na Vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm (a) GDPR). Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím jednoduchého, neformálního e-mailu adresovaného společnosti Cellofoam. Zpětvzetí souhlasu se nikterak nedotkne zákonnosti zpracování osobních údajů prováděného na základě předchozího souhlasu před tímto jeho odvoláním.
Údaje, které jste vložili do kontaktního formuláře, zůstávají v našem systému uchovány do té doby, dokud nepožádáte o jejich vymazání nebo dokud neodvoláte svůj souhlas s jejich uchováním anebo dokud nepomine účel, pro který jsou uchovávány (např.: dojde ke zodpovězení vašeho dotazu v plném rozsahu). Zákonná ustanovení, zejména zakládající povinnost uchovávat určité údaje po stanovenou dobu, zůstávají tímto ustanovením nedotčena.

Registrace na těchto webových stránkách
Na našich webových stránkách se zaregistrovat můžete a využít jejich další doplňkové funkce. Zadané údaje budou využity pouze za účelem poskytnutí konkrétní nabídky nebo služby, kvůli které jste se zaregistrovali. Povinné informace požadované při registraci musí být uvedeny v plném rozsahu. V opačném případě k registraci nedojde.

V případě důležitých změn, jako je rozsah nabídky nebo technické změny, použijeme Vámi poskytnutou e-mailovou adresu abychom Vás o těchto záležitostech informovali.

Zpracování údajů zadaných při registraci probíhá na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. (a) GDPR). Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím jednoduchého, neformálního e-mailu adresovaného společnosti Cellofoam. Zpětvzetí souhlasu se nikterak nedotkne zákonnosti zpracování osobních údajů prováděného na základě předchozího souhlasu před tímto jeho odvoláním.

Údaje shromážděné při Vaší registraci budou u nás uloženy, dokud  budete zaregistrováni na našich webových stránkách a následně budou smazány. Maximální doba uchovávání stanovená právním předpisem zůstává nedotčena.

Google Analytics
Tyto webové stránky využívají některé funkce Google Analytics, webové analytické služby poskytované společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, mateřská společnost je Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Služba Google Analytics využívá takzvané „Cookies“, tedy malé textové soubory ukládané Vaším počítačem, které napomáhají analyzovat jak uživatelé postupují skrze webové stránky (viz shora). Informace o Vašem použití našich webových stránek, vytvořené prostřednictvím souborů Cookies jsou automaticky přenášeny na server společnosti Google v USA a tam také ukládány.Pro více informací o tom, jak Google Analytics nakládají s daty uživatelů si prosím přečtěte prohlášenío ochraně osobních údajů společnosti Google dostupné pod následujícím odkazem: support.google.com/analytics/answer/6004245 cookies Google Analytics jsou využívány a ukládány na základě čl. 6 odst. 1 písm. (f) GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů, aby optimalizoval jak svoji webovou stránku, tak i svoje reklamní procesy.

Plug-in prohlížeče
Ukládání souborů Cookies můžete předejít nastavením svého prohlížeče. Nicméně bychom Vás rádi upozornili na to, že v takovém případě nebude možné plně využít celého rozsahu funkcí našich webových stránek. Nadto je možné předejít shromažďování a zpracování dat, vytvářených v souvislosti s užíváním našich webových stránek soubory Cookies (včetně Vaší IP adresy), společností Google stažením a instalací plug-inu pro Váš prohlížeč dostupného pod následujícím odkazem: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Vyloučení shromažďování dat
Zakázat shromažďování Vašich dat službou Google Analytics lze kliknutím na níže uvedený odkaz. Tímto nastavíte vyloučení souborů Cookies a tím zabráníte shromažďování Vašich dat během budoucích návštěv našich webových stránek.Pro více informací o zpracování údajů ze strany Google Analytics, si prosím přečtěte prohlášení osobních údajích společnosti Google dostupné z tohoto odkazu: support.google.com/analytics/answer/6004245

Zpracování údajů v objednávkách
Naše společnost je ve smluvním vztahu se společností Google, který se týká zpracování dat objednávek. Tato smlouva se řídí přísnými pravidly ochrany osobních údajů, vytvářenými Německými úřady pro ochranu osobních údajů, při využívání služeb Google Analytics

IP anonymizace
Na těchto webových stránkách používáme funkci “Aktivace anonymizace IP adresy”. Anonymizace IP adresy znamená, že ještě před samotným přenesením tohoto údaje společnost Google Vaši IP adresu zkrátí v rámci členských států Evropské unie a dalších členů Evropského hospodářského prostoru. Pouze ve zcela výjimečných případech bude na server společnosti Google v USA přenesena IP adresa v plné délce a zkrácena až poté. Společnost Google, jménem provozovatele těchto webových stránek, na základě těchto informací vyhodnotí Vaše používání webových stránek, vytvoří zprávu o aktivitě na webových stránkách a poskytne další služby vztahující se k používání internetu provozovateli těchto webových stránek. IP adresa poskytnuta Vaším prohlížečem v rozsahu užívaném službou Google Analytics nebude sloučena či propojena s jakýmikoliv dalšími daty, které shromažďuje společnost Google.

Google Web Fonts
Z důvodu jednotného typografického zobrazení používají tyto webové stránky takzvané Web Fonts společnosti Google. Při otevření stránky načte Váš prohlížeč požadované webové fonty do mezipaměti prohlížeče za účelem správného zobrazení textů. Pokud Váš prohlížeč nepodporuje Web Fonts, Váš počítač použije standardní font.
Pro tento účel se Váš prohlížeč připojuje k serverům provozovaným společností Google. Z toho následně společnost Google zjistí, že naše webová stránka byla navštívena z Vaší IP adresy. Google Web Fonts jsou používány z důvodu trvale vizuálně přívětivé prezentace našeho online obsahu. Toto použití je oprávněným zájmem dle čl. 6 odst. 1 písm. (f) GDPR.
Další informace o webových fontech společnosti Google jsou dostupné pod následujícími odkazem: https://developers.google.com/fonts/faq a  v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google:  https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdWords a Google sledování konverzí
Tyto webové stránky používají Google AdWords. Google AdWords je online reklamní služba společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, mateřská společnost je Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen “Google”).

V rámci služby Google AdWords používáme funkci takzvaného sledování konverzí. Pokud kliknete na reklamu umístěnou společností Google, aktivuje se cookie pro sledování konverzí. Cookies jsou malé textové soubory ukládané webovým prohlížečem do počítače uživatele. Uvedené cookies pozbývají platnosti po 30 dnech a neslouží k osobní identifikaci uživatele. Klikne-li, v době platnosti této cookie, uživatel na reklamu v rámci těchto webových stránek, Google a Cellofoam získají informaci o tomto kliknutí a přesměrování uživatele na konkrétní stránku.

Každý zákazník Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie nelze sledovat prostřednictvím webových stránek inzerentů. Informace shromážděné pomocí souboru cookie pro konverzi se používají k vytváření statistik konverzí pro inzerenty AdWords, kteří si zvolili sledování konverzí. Zákazníkům se říká celkový počet uživatelů, kteří klikli na reklamu a byli přesměrováni na stránku značek měření konverzí. Neužívají však informace, které uživatelé osobně identifikují. Pokud se nechcete podílet na sledování, můžete se k němu odhlásit tím, že snadno zakážete soubor cookie sledování konverzí Google prostřednictvím jeho internetového prohlížeče v části Předvolby uživatele. Nebudete součástí statistik sledování konverzí.Oprávnění k uchování cookies pro sledování konverzí je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. (f) GDPR. Správce - provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze chování uživatelů za účelem optimalizace nabídky na webových stránkách a procesů propagace. Pro více informací o Google AdWords a Google sledování konverzí si prosím přečtěte prohlášení osobních údajích společnosti Google dostupné z tohoto odkazu: https://www.google.en/policies/privacy/.Sami si můžete nastavit Váš prohlížeč tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookies a povolili soubory cookies pouze v jednotlivých určitých případech. Nebo můžete obecně vyloučit soubory cookies a povolit jejich automatické mazání  při zavírání prohlížeče. Zakázání souborů cookies může omezit funkčnost tohoto webu.

Plug-in VIMEO
Naše webové stránky  v sobě integrují videa služby Vimeo. Tato funkce je poskytována společností Vimeo Inc., Pozor: právní oddělení, 555 West 18th Street New York, NY 10011, USA. Zásady ochrany osobních údajů: vimeo.com/privacy.
Upozorňujeme, že společnost Vimeo může používat službu Google Analytics a odkazovat na zásady ochrany osobních údajů https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ a možnosti odhlášení pro službu Google Analytics http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en nebo nastavení využití údajů Google pro marketingové účely https://adssettings.google.com

Předávání údajů třetím stranám
aše osobní údaje budou předávány třetím stranám pouze v případě, že je třetí strana zapojena do plnění v rámci smluvního vztahu, například logistická společnost pověřená přepravou a dodáním výrobků nebo finanční instituce pověřená zpracováním plateb. V každém případě je rozsah a rozsah údajů předávaných třetím stranám z těchto důvodů omezen na požadované minimum.

Upozornění
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je český překlad a slouží a působí pouze informativně. Rozhodný a právně závazný je obsah verze  v německém jazyce.